n
Dr. Vidyashankar K MBBS, MS
Orthopaedics
Specialties
  • Orthopaedics
  • Surgeons, Orthopaedic
  • Orthopedics
Professional Statement Dr. Vidyashankar. K, MS, D ORTHO, MBBS, Orthopaedics Surgeon working at Sagar Hospital, Banashankari, Bangalore, India. Read More...
Request an Appointment
Sagar Hospital Banashankari No. 307, 100ft Ring Road, Banashankari 3rd Stage Bangalore, Karnataka, India Zip - 560069 Phone - 080 26893021 Request Appointment

Education
  • MBBS
  • MS
Hospital Affiliations
  • Sagar Hospital Banashankari Bangalore, Karnataka, India
Languages Spoken
  • English

Dr. Vidyashankar. K, MS, D ORTHO, MBBS, Orthopaedics Surgeon working at Sagar Hospital, Banashankari, Bangalore, India.


©doctorscabin.com

 

 

Orthopaedics Surgeon


©doctorscabin.com

Similar doctors in Sagar Hospital Banashankari
Dr. Suresh H Krishnamurthy
MBBS, FRCS(London), MS
Orthopaedics
Dr. Basavaraj S Kyavater
MBBS, MS, MCh
Orthopaedics
Dr. Basavaraj S Kyavater
MBBS, MS, MCh
Orthopaedics
Similar doctors in Bangalore
Dr. Rajashekar MBBS
MBBS
Orthopaedics
Lakshmi Hospital Bangalore
Dr. Narendra Rangappa
MS
Orthopaedics
Manipal Hospital Bangalore Malleshwaram
Dr. Girish B A
MBBS, MS
Orthopaedics
Apollo Clinics Bellandur
Similar doctors in Karnataka
Dr. Arvind D Patil

Orthopaedics
Apollo Clinics HSR Layout
Dr. Sudarshan A Bhandar
MS
Orthopaedics
A J
Dr. K M K Varma
MS
Orthopaedics
Manipal Hospital
Dr. Vidyashankar K Dr. Vidyashankar. K, MS, D ORTHO, MBBS, Orthopaedics Surgeon working at Sagar Hospital, Banashankari, Bangalore, India. Orthopaedics
Sagar Hospital Banashankari No. 307, 100ft Ring Road, Banashankari 3rd Stage Bangalore Karnataka IN
080 26893021 Mon 09:00 AM-05:00 PM
Tue 09:00 AM-05:00 PM
Wed 09:00 AM-05:00 PM
Thu 09:00 AM-05:00 PM
Fri 09:00 AM-05:00 PM
Sat 09:00 AM-09:00 AM
Sun 09:00 AM-09:00 AM